Norsk 

Funksjons-

skjema 

Norsk funksjonsskjema er utviklet av NAV i samarbeid med blant den norske legeforening og arbeidsgiver- organisasjoner og er validert.    Norsk funksjonskjema fylles ut av arbeidstaker som er sykemeldt og brukes i dialog med NAV, fastlege og arbeidsgiver/bedriftshelsetjeneste 

                                                                                       
Pasient veiledning

1:  Ved skade eller sykdom.. gå til skjema1.eu og trykk på linken for Norsk Funksjonsskjema


2: Fyll inn med en x på de ønskede rubrikkene eller V for verste dag og B for beste dag om det er stor forskjell på dagene innen en uke.


3: Skjemaet kan nå lagres ved å legge markøren over høyre hjørne i adobe reader hvor du får frem nedlastningsikonet.


4: Skjemaet lagres gjerne i mappen nedlastninger hvor det er lett å finne igjen

.

5:  Skjemaet kan nå skrives ut eller det kan lastes opp til legen via helsenorge.no eller for eksempel pasientsky om legen har den løsningen.  Om ikke kan det sendes pr post eller leveres direkte i resepsjonen hos legen. 


6: Hos nav kan det lastes inn via vedleggsmodulen som kan fås frem når du er inne i en søknad om sykepenger eller arbeidsavklaringspenger.  Du vil der få spørsmål om du vil laste opp vedlegg.  Svar ja på det og du får frem mulighet til å hente skjemaet fra din nedlastningsmappe. 

Veiledning for Fastlegen 

1: Du mottar skjemaet enten via din nettskyløsning eks pasientsky, helsenorge, pr post eller i resepsjonen.  Dette får du sammen med en oversikt fra arbeidsgiver over hvilke arbeidsoppgaver pasienten har og forslag til tilrettelegging ( oppfølgingsplanen) 


2: Skjemaet er en funksjonsbeskrivelse slik NAV etterspør, og hvert punkt vil kunne samsvare med en diagnose som understøtter pasientens funksjonsbeskrivelse. 


3: Pasientens funksjonsnivå klargjøres og synliggjøres gjennom graderte nivå i skjemaet fra god funksjon til dårlig funksjon (kan… til ….ikke kan).  Funksjon innen ulike grupper av aktiviteter utgjør funksjonsbeskrivelsen.


4: Diagnose og funksjonsbeskrivelsen utgjør til sammen grunnlaget for funksjonsvurderingen.  


5: Stemmer diagnose og funksjonsbeskrivelse overens, avklarer det pasientens nedsatt arbeidsevne.   


6: Legen skriver et kort resyme med oversikt i hvilke kategorier funksjonsfallet er størst og knytter det sammen med diagnose. Dette er den endelige  funksjonsvurderingen.

Veiledning for Nav

Tips til Arbeidsgiver 

1: Nav mottar skjemaet fra pasienten enten som vedlegg eller scannet post


2: Skjemaet brukes som grunnlag for vedlegg til helseopplysninger som pasienten og legen gir.  Dette er funksjonsbeskrivelsen slik den foreligger i brukermedvirket form.


3: NAV vurderer om de kan bidra med ekstra utredning, kartlegging og tilrettelegging. 


4: Nav vurderer om pasienten også bør sende inn Norsk Funksjonsskjema del 2 ved fare for lange sykefravær.

1: arbeidsgiver bør etterspørre Norsk funksjonskjema som utgangs punkt for tilrettelegging. 


2:Skjemaet egenbehandlingsplan bør brukes som verktøy for utrede muligheter for tidlig og støttet oppstart i arbeidet igjen.


3: arbeidsgiver bør utforme en oversikt over alle arbeidsoppgavene arbeidstakeren gjør i løpet av dagen og hva som er forventet levering.  


4: arbeidsgiver må oversende oppfølgingsplan til legen innen 7 uker med beskrivelse av arbeidsoppgaver og forslag til tilrettelegging.