Rollebeskrivelse


Som NAV-veileder og jobbspesialist er du en nøkkelaktør i å støtte sykmeldte i deres vei tilbake til arbeidslivet. Din ekspertise og engasjement er avgjørende for å identifisere og implementere arbeidsrettede tiltak som kan tilrettelegge for en raskere og mer bærekraftig reintegrering av sykmeldte. Du arbeider tett med fastleger, arbeidsgivere, og kognitive terapeuter for å sikre en helhetlig og koordinert tilnærming til hver enkelt sykmeldts behov.Din rolle som brobygger og aktiv samarbeidspartner er fundamental i å fremme en effektiv og målrettet prosess for sykmeldte. Gjennom disse ressursene og verktøyene ønsker vi å styrke din kapasitet til å levere den nødvendige støtten og å sikre at alle parter arbeider sammen mot felles mål om vellykket arbeidsreintegrasjon.Ressurser og Verktøy


For å støtte deg i ditt arbeid, tilbyr vi tilgang til en rekke ressurser og verktøy:


  • Arbeidsvurderingsverktøy: Skjemaer og guider som hjelper deg å vurdere en sykmeldts arbeidsevne og identifisere nødvendige tilrettelegginger på arbeidsplassen.
  • Kommunikasjonsplattformer: Digitale verktøy som muliggjør effektiv kommunikasjon med helsepersonell og arbeidsgivere, sikrer at du holder deg oppdatert og kan gi innspill i planleggingsprosessen.
  • Opplæringsmateriell: E-læringsmoduler og webinarer om nyeste praksiser og forskning innen arbeidsrettet rehabilitering.Kommunikasjonskanaler


Det er essensielt at kommunikasjonen mellom deg som NAV-veileder, helsepersonell, og arbeidsgivere er sømløs og effektiv. Vi har etablert følgende kommunikasjonskanaler for å støtte dette:


  • Direkte Dialog: Mulighet for å bruke sikre dialogmeldinger for å kommunisere direkte med fastleger og kognitive terapeuter gjennom deres fagsystemer.
  • PLO-Meldinger: Bruk av PLO-meldinger for å utveksle viktig informasjon med kommunale helseinstitusjoner raskt og sikkert.
  • E-konsultasjoner: Plattformer for e-konsultasjoner gjennom Helsenorge som tillater deg å delta i virtuelle møter og konsultasjoner med sykmeldte og deres arbeidsgivere.