Introduksjon til Digitale Ressurser
For å støtte den systematiske oppfølgingen og samhandlingen mellom alle involverte parter, tilbyr vi et bredt utvalg av digitale verktøy og skjemaer. Disse ressursene er utformet for å forenkle prosessen med dokumentasjon, vurdering og kommunikasjon gjennom hele sykemeldingsforløpet.Digitale Skjemaer
Vi har utviklet en rekke skjemaer som er tilgjengelige digitalt for å sikre enkel tilgang og effektiv håndtering:

  • Norsk Funksjonsskjema: For vurdering av fysisk funksjon og restarbeidsevne.
  • GAD-7 og PHQ-9: For evaluering av psykisk helsestatus.
  • Work Ability Index: For å måle en sykmeldts arbeidsevne over tid.
  • Egenmeldingsskjema: For registrering av symptomer og personlige notater om helseutvikling.

Disse skjemaene kan fylles ut online og sendes direkte til relevante helsepersonell eller NAV-veiledere, og bidrar til en mer strømlinjeformet og papirløs administrasjon.Brukerinstruksjoner
For å sikre at alle brukere kan navigere og bruke våre digitale skjemaer effektivt, tilbyr vi detaljerte brukerinstruksjoner:

  • Steg-for-steg Guider: Enkle forklaringer på hvordan man fyller ut hvert skjema korrekt.
  • Videoinstruksjoner: Korte videoer som viser prosessen for utfylling og innsending av digitale skjemaer.
  • FAQ-seksjon: Ofte stilte spørsmål og svar for å hjelpe med vanlige utfordringer eller problemer brukere kan møte.