Samhandling


Prosjektbeskrivelse
Dette prosjektet er et initiativ designet for å forbedre samhandlingen mellom fastleger, NAV-veiledere, arbeidsgivere og sykmeldte, med mål om å fremme en raskere og mer effektiv tilbakevending til arbeid for personer med sykemeldinger. Ved å integrere arbeidsrettet kognitiv terapi og tilpasse samarbeidsmodeller mellom helsepersonell og arbeidsmarkedets støttespillere, ønsker vi å skape et mer sømløst og støttende miljø for de som står overfor helseutfordringer som påvirker deres arbeidsdeltakelse.


Koordinering


Dette omfattende samarbeidet sikrer at vi kan tilby en koordinert og omfattende service til de sykmeldte, og gir oss muligheten til å tilpasse våre tilnærminger basert på direkte tilbakemeldinger og erfaringer fra alle involverte parter. Ved å jobbe sammen på denne måten, styrker vi vårt engasjement for å skape varige endringer i hvordan sykemeldingsforløp håndteres i vår region, med potensial for videre nasjonal utbredelseø


Målgruppe


Vår primære målgruppe inkluderer individer som er, eller står i fare for å bli, sykmeldt på grunn av lette til moderate psykiske helseutfordringer eller muskel- og skjelettplager. Prosjektet er også rettet mot å støtte arbeidsgivere i å forstå og implementere beste praksis for tilrettelegging på arbeidsplasse


PartnereProsjektet samarbeider med et bredt spekter av organisasjoner og institusjoner for å sikre en integrert tilnærming. Disse inkluderer lokale kommunale helsetilbud, flere NAV-kontorer, samt utvalgt legekontor og arbeidslivssentre. Disse partnerne bidrar med essensiell kunnskap, ressurser og støtte som er kritisk for å nå våre målsetninger.

unsplash